Personvernerklæring

Ulefos policy for behandling av personopplysninger i kundedatabase

Ulefos kundedatabase inneholder navn og kontaktinformasjon (e-postadresse, telefonnummer, arbeidsplass) av selkapets viktige forretningsforbindelser.

Behandling av disse opplysningene er nødvendig for at selskapet skal kunne overvåke sine leveranser og å kunne raskt kontakte sine forretningsforbindelser hvis behovet skulle oppstå.

Kontaktinformasjon brukes også til teknisk rådgivning.

I tillegg bruker Ulefos sin kundedatabase for direkte markedsføring til kunder for å informere dem om sine nye produkter og produkt oppdateringer.

Kundedatabasen oppdateres minst årlig og gammel kontaktinformasjon korrigeres eller slettes.

De registerte har rett til innsyn i personopplysninger registrert om seg selv og rett til å kreve at deres opplysninger korrigeres eller slettes.

De registerte har rett til å nekte at deres kontaktinformasjon brukes til direkte markedsføring ved å velge “Avregistrere” på markedsføring e-post.

De registrerte kan kontakte personvernkoordinator av Ulefos angående alle spørsmål om behandling av deres kontaktinformasjon og utøvelse av deres rettigheter.

 

De registrerte har rett til å klage til Datatilsynet over behandling av deres personopplysninger:

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep.

0034 Oslo

 

Tlf.: 22 39 69 00

postkasse@datatilsynet.no