Aquosus® sluseventil med løsflens: Enkel utskifting av ventiler i ledningsnettet

Å bytte ut gamle ventiler i kum kan være en stor utfordring. Men med Aquosos® sluseventil med løsflenser går utskiftingene som en lek!

Alle som har vært med på utskifting av ventiler i ledningsnettet vet at det fort kan oppstå problemer. Ofte er det komplisert å installere den nye ventilen der den gamle var plassert, noe som kan resultere i en svært tidkrevende demontering. I verste fall kan man risikere å måtte grave opp hele kummen, for så å bygge den opp på nytt.

Aquosus® sluseventil er en modulær sluseventil som består av ventilhus og ulike rørdeler, satt sammen i henhold til kundens behov. Nå kan vi tilby ventilen komplett med løsflenser, skreddersydd for å eliminere utfordringene ved bytte av tradisjonelle ventiler. Fra å være en komplisert prosess, har utskifting blitt en enkel og grei operasjon som krever minimalt med tid.

Flensesystemet gir god fleksibilitet og plass til å montere pakning, samtidig som rørflensene tar opp små justeringer i systemet.

Aquosus®med løsflens har alltid 10 mm kortere byggelengde enn standard ventil, men disse 10 mm «utvides» slik at ventilen får standard byggelengde når boltene trekkes til. På denne måten blir det aldri noe problem å montere den nye ventilen.

Aq flenset ventil med løsflens

Slik installerer man Aquosus® med løsflens:
Fjern den gamle sluseventilen og sett ned Aquosus® med løsflenser.

Slipp så pakningene ned på hver side. I det boltene trekkes til, vil flensene strekkes 5mm på hver side og dermed oppnå standard byggelengde.

For å fjerne ventilen igjen, kan flensene enkelt presses sammen igjen, ved å trekke i to nylontråder, som aktiverer prosessen. Noen enklere?

 
Aquosus® sluseventiler er overflatebelagt med epoxy, noe som hindrer korrosjonsdannelse. Den modulære ventilen er svært fleksibel, og kan også lett føres ned i kummen gjennom en kumramme, for så å fastmonteres.