NYHET: Flensekryss- og Flense T-rør med forankringsører og brannventilavstikker

Med våre produktnyheter Flensekryss- og Flense T-rør med forankringsører og brannventilavstikker, kompletterer vi vårt sortiment av flensedeler som er kompatible med Ulefos Bjønn konsoll. Bjønn er eneste konsoll på markedet som er godkjent i henhold til VA Miljøblad 112 for styrkeklasser fra 25 til 65 tonn.

 

Ulefos har alltid vært kjent for et bredt sortiment av flensedeler. Vi kan nå tilby komplett løsning med et nytt flensekryss og et nytt flense T-rør, hvor begge har både forankringsører og brannventilavstikker. Forankringsørene gjør at flenserørdelene enkelt og raskt kan settes ned i kummen og festes, med 4 bolter, til våre konsoller, Ulefos UniKlikk og Ulefos Bjønn, den eneste konsollen på markedet som er testet og godkjent i henhold til VA Miljøblad 112 (Kumsikkerhet – dimensjonering, prefabrikkert vannkum) for styrkeklasser fra 25 til 65 tonn.

 

Bruksområder for produktene er vann og avløp.

 

Selvsagt viderefører vi med disse produktene den gode kvaliteten vi har på våre Flensekryss og Flense T-rør, som er optimalisert med hensyn til vekt og styrke. Det samme gjelder for overflateutformingen som er laget slik at epoxybehandlingen får optimal vedheft.

 

– Vi har store forventninger til disse produktene, som er svært tidsbesparende for kunden. Det er hyggelig at vi nå kan tilby en komplett løsning for brannkummer, godkjent i henhold til VA Miljøblad 112, sier produktsjef i Ulefos AS, Kristian Drolsum.

 

Se produktdetaljer, datablad og FDV for produktene her.

 

Fordeler ved Flensekryss-/Flense T-rør med forankringsører og brannavstikker:

 

  • Sikker forankring ved bruk av Ulefos Bjønn/UniKlikk
  • Enklere montering/demontering av andre deler i kummen ved bruk av standard konsoll i stedet for flensefot.
  • Tidsbesparende montering/demontering
  • Testet og godkjent løsning (ihht VA Miljøblad 112 NS 3473, punkt 16 med konsoll Ulefos Bjønn)
  • Brannavstikker er tilpasset brannventiler, men kan også lukkes med en blindflens, evt påmonteres lufteventil
  • Avrundede former sikrer god epoxybelegning
  • God slagseighet
  • Høy strekkfasthet
  • Det GSK-godkjente epoxybelegget har dokumentert lite groing og gode egenskaper med tanke på korrosjonsbestandighet.