Oversiktlige kummer med Ulefos samleflens og manifold

Å koble nye abonnenter til et vannett kan i mange tilfeller være en omfattende prosess. Derfor anbefaler vi bruk av samleflens eller manifold, i kum.

 

Ved bruk av samleflens, som festes til ventilens flensedel, tillates 4 eller 6 stikkledninger. Dette betyr at anboring og bruk av anboringsklammer ikke er nødvendig, før alle 6 uttakene eventuelt er benyttet. Dette er åpenbart både oversiktlig, effektivt og økonomisk gunstig.

 

Samleflensen skaper dessuten en naturlig orden i kummen og er et plassbesparende alternativ.

 

Kort oppsummert har Ulefos samleflens følgende fordeler:

  • Begrenser behovet for anboring
  • Flere abonnenter kan enklere knyttes til vannettet
  • Full kontroll ved lekkasjer ved anboringsstedet
  • Lav risiko for frost
  • Plassbesparende i kum
  • Ryddige, effektive kummer
  • Tett kum ved bruk av tetning Basal Manifold® pakning F 911-5

 


Bildet viser bruk av samleflens i kum

 

En tilsvarende løsning, som også både er økonomisk gunstig og plassbesparende, samtidig som den innehar de samme fordelene som Ulefos samleflens, er Ulefos manifold. Ulefos manifolder finnes i rette og buede varianter, med- eller uten påmonterte bakkekraner, og tillater fra 5-12 uttak.


Bildet viser bruk av manifold i kum

Tags: , , , ,