Ulefos granulatfanger: miljøprodukt til kunstgressbaner

Gummigranulat brukt på kunstgressbaner har lenge vært omdiskutert, da granulat på avveie utgjør et alvorlig miljøproblem. Ulefos har, i samarbeid med Norges Fotballforbund, utviklet en granulatfanger, som skal fange opp partiklene og hindre at de ender opp i vannmiljøet som mikroplast.

På kunstgressbaner i Norge benytter man gummigranulat, små gummibiter, til å fylle ut og optimalisere den kunstige gressmatten. Granulatene fungerer bra til dette formålet, men ulempen er at de lett kan komme på avveie som mikroplast.

Ordlyden fra Norges Fotballforbund (NFF) var klar: Det manglet systemer for å fange opp granulat i eksisterende og nye drenskummer og sandfang.  Ønsket fra NFFs side var en enkel og rimelig løsning som også var lett å drifte. Og Ulefos tok selvsagt utfordringen om å komme opp med en god løsning for vår kunde.

Vår løsning er Ulefos granulatfanger for ettermontering i eksisterende kummer i str. Ø650mm, Ø425mm og Ø400mm, produsert i syrefast materiale. Filtreringen skjer via et finmasket filter (30my) som fanger opp partikler/granulater. Granulatfangeren kan enkelt tømmes ved hjelp av håndtaket som er montert i beholderen. En ring med pakning sitter igjen i rammen ved tømming. Produktet produseres eksternt, men anses for å være et Ulefos-produkt.

Granulatfanger-DM

Det jobbes i dag aktivt på flere hold med å finne tiltak som holder gummigranulat fra kunstgressbaner inne på banearealet, for å hindre at granulatet finner veien ut i naturen, hjem på badet og ut i drenssystemet. Det er et stort fokus på dette innenfor idrettsmiljøet.

Blant annet har Odd ballklubb i Skien plassert ut flere granulatfangere, som et prøveprosjekt. Se NRKs nyhetsreportasje om granulatfangerne fra Ulefos her:

-Granulatfangeren er et spennende og viktig produkt, og etterspørselen etter produktet har vært stor de siste ukene, noe vi selvsagt gleder oss stort over. Vi ser frem til å følge med på den positive miljøeffekten produktene forventes å ha, sier produktsjef for gategods i Ulefos, Terje Tronrud.

FOTO: Utviklingssjef Line Brekke Rasmussen og fabrikkdirektør Espen Rasmussen ved Ulefos Jernværk viser frem granulatfangeren (FOTO: Tommy Olsen, VA-Nytt).

 

 

Tags: , ,