Ledige stillinger

Vi trenger arbeidsleder til Ulefos Jernværk

Kort om stillingen:

Stillingstittel: Arbeidsleder
Sted: Ulefos Jernværk
Enhet: Støperiet
Rapporter til: Produksjonssjef
Stillingbrøk: Skift 100%

Hovedformål med stillingen: 

Lede støperiet (Sandanlegg, HWS, Modell/Skifting, Støpeautomat, Smelting, Transport, jerngården, kuperom, Lab og håndforming) Disponere produksjonsutstyr, produkter og personal på en sikker og måte. Utnytte de samme faktorene på en optimal måte slik at utbyttene blir i henhold til KPI-er. Plikter videre å ta hensyn til kunder og leverandører og overholde alle offentlige myndighetskrav.

Ansvarsområde/Myndighet:

 • Ansvar for HMS i egen avdeling.
 • Planlegge og tilrettelegge av produksjonen i samarbeid med avdelingsleder
 • Personalansvar for ansatte i egen avdeling. Herunder tilrettelegging, sykefraværsoppfølging, medarbeidersamtaler, konflikthåndtering, attestering og oppfølgning av timer i tid system mm iht. bedriftens instrukser
 • Lede avtalte møter
 • Aktiv oppfølging av produksjonen
 • Ansvar for registreringer i IFS og materialforbruk
 • Opplæringsansvar, vedlikeholde og videreutvikle kompetansematrise
 • Behandle avvik, igangsette strakstiltak, og melde ifra til avdelingsleder dersom leveringstiden blir forandret.
 • Melde inn behov som avdelingen har til støttefunksjoner
 • Arbeidsleder skal utføre sitt arbeid på en lojal måte samt vise ansvarsbevissthet og redelighet som tar hensyn til medarbeidere
 • Funksjonen koordinerer og leder forbedringsarbeid i avdelingen

 

Ansettelsen skjer på de betingelser som er fastsatt i bedriftens tariffavtaler og arbeidsreglement. Innenfor rammen av tariffavtalen og arbeidsreglement har arbeidsgiveren, når forholdene gjør det nødvendig, rett til å sette arbeidstakeren til annet arbeid eller annen arbeidstidsordning (skift) enn det som er nevnt i denne avtalen.

Kompetansekrav:

 • Fagbrev eller 3-årig videregående skole
 • God kjennskap Lean
 • God kjennskap til generelle data verktøy
 • Minst 5 års ledererfaring
 • Kunne lese og skrive engelsk

Prestasjons- og resultatmål:

 • HMS mål TRI og antall rapporterte hendelser
 • Effektivitet KPI timer pr.tonn (underbyggende KPI-er)
 • Sykefravær
 • Leveringspresisjon
For mer informasjon om stillingen kontakt Tomas Bringe på tomas.bringe@ulefos.com eller på tlf. 979 52 309
CV og søknad sendes til Susanne Solvang på susanne.solvang@ulefos.com

Vi er alltid interesserte i å få kontakt med kompetente, potensielle nye medarbeidere. Ønsker du å sende oss en åpen søknad, send CV og søknad til vår HR-avdeling.