Granulatfanger

Ulefos granulatfanger hindrer plastgranulat fra kunstgressbaner i nå ut i havet som mikroplast. Granulatfangerne plasseres i eksisterende kummer, og dekkes til med kumlokk eller kumrister.

Produktet består av tre deler:

  • En “holder” med pakning, som festes i kummen ved hjeløp av 4 stk øyebolter
  • Selve granulatbeholderen, som har et finmasket filter, og som enkelt løftes ut av kummen og tømmes, ved hjelp av et håndtak.

 

Granulatfangerne kan produseres til alle typer kummer. På lager har vi 3 ulike størrelser, tilpasset kummer av samme størrelse:

For å få riktig granulatfanger til riktig kum er det viktig å ha riktig navn/str på kummen.
vi kan enkelt hjelp deg ved at du tar et bilde av kummen hvor du ønsker å installere granultafangeren.

For mer informasjon og spørsmål kontakt vår Bygg avdeling v/ Mikko Nilsen (mikko.nilsen@ulefos.com)

 


Granulatfanger