Granulatfanger

Ulefos granulatfanger hindrer plastgranulat fra kunstgressbaner i nå ut i havet som mikroplast. Granulatfangerne plasseres i eksisterende kummer, og dekkes til med kumlokk eller kumrister.

Produktet består av tre deler:

  • En “holder” med pakning, som festes i kummen ved hjeløp av 4 stk øyebolter
  • Selve granulatbeholderen, som har et finmasket filter, og som enkelt løftes ut av kummen og tømmes, ved hjelp av et håndtak.

 

Granulatfangerne kommer i 3 ulike størrelser, tilpasset kummer av samme størrelse:

 


Granulatfanger