Rennestenssluk og kantstenssluk

FOKUSPRODUKT:

Ulefos kjeftsluk/kantstensluk LOD kan monteres med full gjennomstrømning til regnbed eller med delvis gjennomstrømning der ønsket mengde av vannet går i avløp. Bruken bestemmes utfra hva som er mest hensiktsmessig i det aktuelle område. NRF nr: 3302829

LOD kjeftsluk:

  • Fører vann fra veibane gjennom kantstein og ut i siderabatt.
  • Består av 3 deler (overramme, underramme og vannbrett), i tillegg til 2 lokk.
  • Lokk i underramme er med på å regulere gjennomstrømningen i sluket.
  • Vannbrett kan vinkles 35 grader ned før den treffer underpart.

 

Se mer informasjon :https://ulefos.com/product/ulefos-kjeftsluk-lod-kantstensluk/

 


Rennestenssluk

Kantstenssluk