Aquosus® sluseventil med løsflens: Enkel utskifting av ventiler i ledningsnettet

Å bytte ut gamle ventiler i kum kan være en stor utfordring. Men med Aquosos® sluseventil med løsflenser går utskiftingene som en lek!

Alle som har vært med på utskifting av ventiler i ledningsnettet vet at det fort kan oppstå problemer. Ofte er det komplisert å installere den nye ventilen der den gamle var plassert, pga. at det ikke er plass til å få inn de nye flensepakningene, noe som kan resultere i en svært tidkrevende demontering. I verste fall kan man risikere å måtte grave opp hele kummen, for så å bygge den opp på nytt.

Aquosus® sluseventil er en modulær sluseventil som består av ventilhus og ulike rørdeler, satt sammen i henhold til kundens behov. Nå kan vi tilby ventilen komplett med løsflenser, skreddersydd for å eliminere utfordringene ved bytte av tradisjonelle ventiler. Fra å være en komplisert prosess, har utskifting blitt en enkel og grei operasjon som krever minimalt med tid.

Flensesystemet gir god fleksibilitet og plass til å montere pakning, samtidig som flensene tar opp små justeringer i systemet.

Aquosus®med løsflens  leveres med flensene i korteste posisjon (ca 8-10 mm kortere byggelengde enn standard ventil), men disse 10 mm «utvides» slik at ventilen får standard byggelengde når boltene trekkes til. På denne måten blir det aldri noe problem å montere den nye ventilen.

Aq flenset ventil med løsflens

Slik installerer man Aquosus® med løsflens:
Fjern den gamle sluseventilen og sett ned Aquosus® med løsflenser.

Slipp så pakningene ned på hver side. I det boltene trekkes til, vil flensene strekkes 4-5 mm på hver side og dermed oppnå standard byggelengde.

For å fjerne ventilen igjen, kan flensene enkelt presses sammen igjen. Noen enklere?

Aquosus® sluseventiler er overflatebelagt med epoxy, noe som hindrer korrosjonsdannelse. Den modulære ventilen er svært fleksibel, og kan også lett føres ned i kummen gjennom en kumramme, for så å fastmonteres.