Archive by Author
Bilde 9

LOD kjeftsluk, kantstensluk

Ulefos kjeftsluk LOD er et et kantstensluk for håndtering av lokalt overvann. Vann fra veibanen føres ut i grøft via sluket. En miljøvennlig og effektiv slukløsning for fremtiden. Datablad LOD sluk   Ulefos kjeftsluk LOD kan monteres med full gjennomstrømning til regnbed eller med delvis gjennomstrømning der ønsket mengde av vannet går i avløp. Bruken […]