Archive by Author
Bilde til WP post

Ulefos Brannhydrant

Når hvert sekund teller for å få rask tilgang på brannvann bør Ulefos brannhydranter benyttes fremfor brannventiler i kum. Eksempelvis gjelder dette nær forsamlingslokaler, sykehus, skoler, barnehager, tett bebyggelse, samt i nærheten av fabrikker og næringslokaler. Hydranten anbefales også der hvor snødybden kan bli stor og hvor det ikke brøytes, eller der det er vanskelig å […]

For post World Press_Ultra Grip

Ulefos UltraGrip

Ulefos UltraGrip er den ideelle løsningen for alvorlig skadde, korroderte eller brutte rør med vanskelig adkomst. I en rehabiliteringssituasjon, der en rørseksjon må byttes ut tilbyr Ulefos gjennom UltraGrip-serien en allsidig reparasjonsløsning, som kan benyttes til en rekke rørdimensjoner. Strekkfaste og fleksible kuplinger   DET PERFEKTE PRODUKTET VED REHABILITERING – ENKEL INSTALLASJON Ultragrip er utviklet for […]

Bilde 9

LOD kjeftsluk, kantstensluk

Ulefos kjeftsluk LOD er et et kantstensluk for håndtering av lokalt overvann. Vann fra veibanen føres ut i grøft via sluket. En miljøvennlig og effektiv slukløsning for fremtiden. Datablad LOD sluk   Ulefos kjeftsluk LOD kan monteres med full gjennomstrømning til regnbed eller med delvis gjennomstrømning der ønsket mengde av vannet går i avløp. Bruken […]