Birger Solberg ny CEO i Cappelen Holding og Ulefos Holding

Den 1. september i år tiltrådte Birger Solberg stillingen som konsernsjef i Cappelen Holding

og Ulefos Holding. Samtidig gikk tidligere konsernsjef Egil Stokken inn i styret i Cappelen Holding.

Solberg er 56 år, gift og har tre voksne barn. Han er utdannet maskiningeniør

ved NTNU i Trondheim. Solberg jobbet i 11 år for FESIL, blant annet ved å bygge

et silisiumsmelteverk i Brasil, som fabrikksjef ved Lilleby ferrosilisiumverk og som markedsdirektør

for FESIL.

Videre har han innehatt ulike stillinger i det globale industrimineralselskapet Sibelco,

senest som konsernsjef i Sibelco Nordic. Fra 2011 til 2015 var han ansvarlig for Sibelco’s

virksomhet i Norden og Øst-Europa. Solberg har sittet i styret til Cappelen Holding i 2 år,

før han ble ansatt i stillingen som konsernets øverste leder.

– Vårt hovedfokus vil være å befeste vår ledende posisjon innen gategods og VA-produkter

i det nordiske markedet. Gjennom å utnytte vår erfaring og kompetanse skal vi fortsette

å utvikle oss og vokse innenfor våre definerte segmenter, sier Birger Solberg.