Fusjon av selskaper i Ulefos Gruppen

De norske søsterselskapene i Ulefos Gruppen, Ulefos Esco AS (org. nr 911511207), Ulefos AS (org. nr 930067660) og Ulefos Jernværk AS (org. nr 981083032), er fra 1. januar 2017 fusjonert til ett selskap.

 

Det nye selskapet heter Ulefos AS med org. nr 981083032.

 

Formålet med fusjonen er å gi våre kunder og forbindelser bedre service gjennom forenkling av selskapsstruktur og interne rutiner. Fusjonen vil ikke påvirke den daglige driften, og alle inngåtte avtaler og betingelser videreføres i det nye selskapet.

 

Ulefos AS har produksjon ved Ulefos Esco og Ulefos Jernværk samt en salgsavdeling i Sandvika. Kontaktpersoner vil i hovedsak være de samme som tidligere. Besøks- og leveringsadresser blir også som tidligere, men felles postadresse for alle enhetene vil heretter være:

Ulefos AS

Postboks 24

3831 Ulefoss

 

 

Alle inngående fakturaer ønskes sendt elektronisk på ehf via Elma-registeret eller på mail til invoice@ulefos.com