Informasjon fra Ulefos i forbindelse med COVID-19 situasjonen

Ulefos har per i dag normal produksjon i Norge og vi forventer ikke vesentlige leveringsproblemer fremover. Vi er i tett dialog med våre underleverandører og kan på enkelte produkter ha noe lengre leveringstid enn normalt. Ulefos følger utviklingen tett og vurderer fortløpende ekstra tiltak som backup leverandører, hastefrakt o.l. For enkelte viktige trade-leverandører har vi økt lageret noe for kunne tåle forsinkelser bedre.