Låsbare kumlokk

I områder med stor trafikkbelastning eller der man risikerer at kumlokkene kan utsettes for hærverk, anbefaler vi låsbare varianter.

I de aller fleste tilfeller blir kumlokk liggende på plass i rammen, men det finnes dessverre mange eksempler på tilfeller der lokk har løsnet og skapt problemer av større eller mindre art. I noen tilfeller løsnes lokkene fysisk, mens andre ganger er det enten skjev belastning eller trykk inne i kummen som gjør at lokkene kan løsne.

Ønsker man å sikre seg mot denne problematikken, er det låsbare lokk som er løsningen.

Lokkene låses ved hjelp av låsarmer, som klikkes på plass mot kumrammen. Lokket kan da ikke åpnes igjen, med mindre man bruker en egnet kumkrok (se bilde over).

Ulefos tilbyr lokk med både to og tre låsarmer. To låsarmer sikrer godt, men våre eksperter mener at det er løsningen med tre låsarmer som sentrerer lokket best i rammen, og gir den mest optimale, låste løsningen.

Låsbare lokk finnes i flere varianter, ristlokk og vanlige lokk uten pakning og med enten enkel påstøpt pakning (Balder) eller omsluttende påstøpt pakning (Odin). Produktnavnet inneholder som hovedregel bokstaven «L», som indikerer låsbarhet, f.eks

NSTL-1992

NSRL-1995

Balder NSTVL

Odin L