LOD kjeftsluk, kantstensluk

Ulefos kjeftsluk LOD er et et kantstensluk for håndtering av lokalt overvann.

Vann fra veibanen føres ut i grøft via sluket. En miljøvennlig og effektiv slukløsning for fremtiden. Datablad LOD sluk

 

Ulefos kjeftsluk LOD kan monteres med full gjennomstrømning til regnbed eller med delvis gjennomstrømning der ønsket mengde av vannet går i avløp. Bruken bestemmes utfra hva som er mest hensiktsmessig i det aktuelle område.

Standard kjeftsluk leder vann ned i bakken.

LOD kjeftsluk:

Fører vann fra veibane gjennom kantstein og ut i siderabatt.

Består av 3 deler (overramme, underramme og vannbrett), i tillegg til 2 lokk.

Lokk i underramme er med på å regulere gjennomstrømningen i sluket.

Vannbrett kan vinkles 35 grader ned før den treffer underpart