Nå lagerfører Ulefos prefabrikkerte betongkummer med kjøresterke rister

Betongkummer med rister har i en årrekke vært et stort produkt for Bygg & Anleggsavdelingen hos Ulefos. Nå lagerfører vi kummer med rister for opptil 1000 kg punktlast.

Ulefos AS har i flere år levert prefabrikkerte betongkummer med gitterrister for gangtrafikk. Løsningen er blitt meget godt mottatt både av arkitekter og entreprenører, fordi den er enkel å montere, det er ingen bred «betongramme» som er synlig og ingen forskalling, noe som betyr innsparing av tid og en økonomisk gevinst for entreprenøren.

Betongkummene settes rett ned på komprimert, avrettet masse. Asfaltering eller annen overflatebelegning utføres direkte mot betongkummen. Det eneste som vil være synlig er topp av stålvinkel på 4 mm.

Vår erfaring gjennom flere år, viser at det ofte er behov rister som tåler større belastninger enn det vanlige fotskraperister gjør. Det bygges et stort antall omsorgsboliger i Norge for tiden. Beboerne bruker ofte tunge elektriske rullestoler, nærmest små biler som kan veie opp mot 140- 160 kg + vekt av bruker. Totalvekt vil dermed bli mye høyere enn det fotskraperister normalt er dimensjonert for å tåle.

Det er heller ikke uvanlig at fotskraperister som ligger foran inngangspartier brukes som vareinngang der det brukes jekketraller. Brøyting med tungt materiell er også en gjenganger på listen over skadeårsaker.

rist_inngangsparti
Betongkum med rist utenfor Radiumhospitalet i Oslo.

 

Vi i Ulefos vil at det vi leverer av gode løsninger også skal være gode over tid. Vi har derfor utvidet vårt standardsortiment av betongkummer med rister som tåler en punktlast på opptil 1000 kg. Betongkummen har fått en kraftigere vinkel og ristene har kraftigere bærestaver. Ristene har maskestørrelse på 20x10mm. Dermed møter vi krav til «Universell Utforming».

Oversikten viser hva vi har på lager i Sandvika:

Betongkummer med kjøresterke rister

 

Ulefos kan levere betongkummer og rister etter spesialmål. Ristene kan dimensjoneres ut fra definerte funksjonskrav.

Kontakt oss ved spørsmål om betongkummer med kjøresterke rister, eller øvrige deler av Ulefos’ sortiment for Bygg & Anlegg.