Flensekryss- og Flense T-rør med forankringsører og brannventilavstikker

Med våre flensekryss- og flense T-rør med forankringsører og brannventilavstikker, kompletterer vi vårt sortiment av flensedeler som er kompatible med Ulefos Bjønn og Ulefos Stjernebjønn konsoller.

Ulefos har sannsynligvis Norges største og bredeste utvalg av rørdeler. Som markedets eneste leverandør, kan vi tilby komplett løsning med flensekryss og flense T-rør, hvor begge har både forankringsører og brannventilavstikker. Forankringsørene gjør at flenserørdelene enkelt og raskt kan settes ned i kummen og festes, med 4 bolter, til våre konsoller, Ulefos UniKlikk*, Ulefos Bjønn og Ulefos Stjernebjønn.

Bruksområder for produktene er vann og avløp.

Selvsagt viderefører vi med disse produktene den gode kvaliteten vi har på våre Flensekryss og Flense T-rør, som er optimalisert med hensyn til vekt og styrke. Det samme gjelder for overflateutformingen som er laget slik at epoxybehandlingen får optimal vedheft.

*Flensekryss og flense T-rør med forankringsører passer ikke på Uni Klikk DN 200

Se produktdetaljer, datablad og FDV for produktene her.

 

Fordeler ved Flensekryss-/Flense T-rør med forankringsører og brannavstikker:

 

  • Sikker forankring ved bruk av Ulefos Bjønn og Ulefos Stjernebjønn
  • Enklere montering/demontering av andre deler i kummen ved bruk av standard konsoll i stedet for flensefot.
  • Tidsbesparende montering/demontering
  • Ihht VA Miljøblad 112 NS 3473, punkt 16 med konsoll Ulefos Bjønn/Ulefos Stjernebjønn
  • Brannavstikker er tilpasset brannventiler, men kan også lukkes med en blindflens, evt påmonteres lufteventil
  • Avrundede former sikrer god epoxybelegning, med god slagseighet og høy strekkfasthet.
  • Det GSK-godkjente epoxybelegget har dokumentert lite groing og gode egenskaper med tanke på korrosjonsbestandighet.