Samarbeide med Statens vegvesen om en helt ny LOD løsning

Vi må planlegge og forberede oss på en våtere framtid med hyppigere og kraftigere regnvær. Når Statens vegvesen skulle prosjektere innfartsveien Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen, tok de kontakt med Ulefos for å finne nye løsninger for overvannshåndtering.

 

Sammen har vi utviklet Ulefos LOD kjeftsluk, som er spesialbygget for å ta imot større mengder vann enn normalt, og lede overvannet ned i regnbed på utsiden langs veien. En tilleggseffekt ved regnbed er et vakrere gatemiljø som bidrar til gode opplevelser for mennesker som ferdes langs veien.

Det ble innstallert 30 stk. Ulefos LOD kjeftsluk høsten 2018, og etter snart 2-års ”prøvetid” er Statens vegvesen godt fornøyd med resultatet. Etter få timer med kraftig regnvær dreneres vannet godt ut av grøfta, samtidig som vannet fortsatt står på overflaten til regnbedene. Deretter trekker vannet ned i jorda, som infiltrerer godt og gir gode vektskår for plantene. Det er første gang regnbed langs vei og gate er benyttet i så stor skala i Norge. Og der forholdene ligger til rette for det, kan dette være svaret på hvordan man unngår hyppige tilfeller av oversvømmelser i fremtiden.

 

Ulefos LOD kjeftsluk leder overvann ut i regnbed

 

Til produktsiden for Ulefos LOD Kjeftsluk