Sjekkliste for vedlikehold av Ulefos gategods produkter

Due på kumlokkFor lang levetid og gode bruksegenskaper er godt vedlikehold viktig slik som i alle andre sammenhenger. Vi har derfor laget en sjekkliste for deg som du bør huske på med tanke på vedlikehold og lagring av dine Ulefos lokk.

Godt vedlikehold av gategods er viktig for optimal levetid og bruksegenskaper. Levetid for gategods er avhengig av trafikkbelastning og omgivelsene rundt. Ved liten eller ingen trafikkbelastning kan levetiden til gategods være >10 år.

På gategods i vei er trafikkbelastningen avgjørende og vi anbefaler jevnlig inspeksjon av godset, minst en gang pr. år.

  1. Rammen skal sitte fast i asfalten.
  2. Rammen skal være på nivå med asfalten.
  3. Pakning/ klaprestopp på lokk skal være inntakt

Bruk følgende sjekkliste:

  • Er rammen godt festet til asfalten og på nivå med denne? Hvis nei, reinstaller rammen.
  • Er det mulig å bevege lokket vertikalt i rammen ved belastning? Hvis ja, bytt pakninger og om nødvendig lokk/ ramme.
  • Er minimum mønsterdybde på lokket større enn 1mm? Hvis nei, bytt lokk og ramme.
  • Kontroller at anleggsflaten for lokk og ramme er fri for smuss og urenheter.

Hengslet lokk må rengjøres jevnlig ved behov. Smuss kan påvirke lokkets lukkeegenskaper.

På anleggsplassen er det også viktig å holde anleggsflatene rene for å unngå problemer med lokk som klaprer i ettertid.