Smarte og miljøvennlige overvannsløsninger

Overvann er på dagsordnenen stadig oftere, og ikke uten grunn. Det har blitt mer ekstremvær og all nedbøren det fører med seg, må håndteres der hvor det er fare for oversvømmelser og ødeleggelser.

 

Solid kunnskap for helhetlig prosjektering av overvannshåndtering er etterspurt, og det er også ønskelig at det sees på alternative løsninger ved hjelp av regnbed, vegetasjon og vannskulpturer. Helhetlige tiltak ved bruk av rennesystem, lod-løsninger med regnbed, rister og kantstenssluk, vil være samfunnsøkonomisk lønnsomme, og bidra til å forebygge at vannet flommer over, og gjør skade på bebyggelse og omkringliggende områder. 

Modulbasert rennesystem med unike egenskaper

For håndtering av større vannmengder på parkeringsplasser, bensinstasjoner, ved kjøpesenter, og til områder som må tåle tyngre belastning som på flyplasser og havner, er Ulefos rennesystem et ypperlig valg. Rennesystemet er modulbasert, tilgjengelig for alle belastningsklasser, og finnes i et stort utvalg design på ristene, fra standard- til designrister.

Lettbetongen gjør den også svært enkel å håndtere med sin lave vekt. «Vi har gode erfaringer med Ulefos rennesystem i Filcoten, spesielt er det god vedheft mot betongen den støpes fast mot», sier prosjektleder i Agro anlegg Thomas Hansen. 

Bevegelse i rennene kan gjøre at de krymper eller sveller ved for eksempel store variasjoner i temperaturen. Ulefos rennesystem beveger seg mindre enn tilsvarende produkter i polymer eller plast.

 

Viser montering av Ulefos rennesystem

 

Bredt sortiment på lager for rask leveranse

«For oss som jobber prosjektbasert er det viktig med rask levering, og tilgang på et bredt sortiment av renner», sier Hansen. Ulefos har et stort lagerført sortiment på renner, som muliggjør rask levering. 

 

Løsninger som opprettholder vannets naturlige kretsløp og lar vannet ta plass i byen, kan bidra til å begrense skadevirkninger og skape positive elementer i bymiljøet.

 

Miljøvennlig produksjonsteknologi og materiale

Ulefos rennesystem produsereres med miljøvennlig produksjonsteknologi og i et materiale som heter Filcoten HPC, som er 100 % resirkulerbart. Et komplett mineralsk byggemateriale, laget av en fiberforsterket blanding. 

Rennene er produsert med grønn energi og et lavt vannforbruk. «Vi ser at det stadig kommer flere krav i prosjektbeskrivelsen som går på miljø, og vi ønsker å være bevisste på å velge så miljøvennlige produkter som mulig», sier Hansen. 

 

Bærekraftig Filcoten® HPC (High Performance Concrete)

• Sementbasert, med mineraler

• Ekstremt holdbar, stabil og UV-resistent

• Ekstremt motstandsdyktig mot kulde, salt, olje og bensin

• 100% resirkulerbar og sertifisert

• Miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 og ISO 50001

• Testet av IBR – sikker i forhold til byggningsbiologi

 

Flere overvannsløsninger

Ulefos satser også på flere produkter og løsninger for håntering av overvann. Deribant Ulefos LOD-løsning som er utviklet i samarbeide med Statens vegvesen, samt ristløsninger og kantstenssluk. Spør oss om du har behov for hjelp til løsninger i din prosjektering.

Få mer informasjon om Ulefos LOD-løsning

Få mer informasjon om Ulefos rennesystem Filcoten

 

Tags: , , ,