Ulefos avslutter avdeling for lekkasjekontroll

Ulefos avslutter per 1. mai 2016 vår avdeling for lekkasjekontroll,og vi avslutter i den forbindelse også alt salg av produkter fra Halma Water Management.

Agenturet for Halma Water Management i Norge overtas av Vretmaskin AB, representert ved Pipetek AS, Kim Gaarder, tlf 22 50 90 00/468 64 717 www.pipetek.no

Spørsmål relatert til denne saken, og øvrige spørsmål vedrørende lekkasjekontroll rettes til salgssjef, rørinspeksjon i Ulefos AS, Mikko Nilsen. Dette gjelder også spørsmål vedr.

garantisaker i.f.t. produkter kjøpt hos Ulefos AS. Øvrige reparasjoner foretas av Pipetek AS.