Ulefos Brannhydrant

Når hvert sekund teller for å få rask tilgang på brannvann bør Ulefos brannhydranter benyttes fremfor brannventiler i kum. Eksempelvis gjelder dette nær forsamlingslokaler, sykehus, skoler, barnehager, tett bebyggelse, samt i nærheten av fabrikker og næringslokaler. Hydranten anbefales også der hvor snødybden kan bli stor og hvor det ikke brøytes, eller der det er vanskelig å holde kumlokk fri for is og snø. Av frostsikringshensyn er det bare mulig å låse kapsellokkene når hovedventilen er stengt. Hydranten dreneres automatisk når hovedventilen stenges.

Rask og sikker tilgang på brannvann

KNEKKBAR – ROBUST – TELESKOPISK  

 

Stor kapasitet
255 m³/t ved 6 bar trykk i ledningsnettet
tilsvarer 71 l/s

 

Se vår brosjyre på Ulefos brannhydrant