360 ristsluk fra Ulefos Jernværk på den nye slottsplassen

Slottsplassen har fått et skikkelig ansiktsløftning siden rehabiliteringen startet. Ulefos har levert 631 spesialtilpassede ristsluk som sammen med granitt-rennene rammer inn Norges paradeplass.

slottsplassen2Siden mai i år har Slottsplassen vært en stor anleggsplass for å få på plass nytt dreneringssystem og nytt stabilisert dekke. Dette har vært helt nødvendig for å løse de årelange problemene med skjemmendegrus, som i regnvær har rent ned fra Slottsplassen og tettet ledningsnett og sluk. Hele arealet på ca 18 500 kvadratmeter er gravd opp, og dette omfatter både Slottsplassen og Slottsbakken. Gammel grus og asfalt ned til 45 cm er fjernet og erstattet med nytt bærelag av pukk og asfalt. Under er det etablert dreneringsanlegg med vannrenner, underjordisk rørsystem og et eget fordrøyningsmagasin.

Det som imidlertid er synlig for publikum, er et toppdekke av rød, stabilisert grus, som utseendemessig er tett opp til den gamle overflaten,innrammet av betongrenner med tildekning av granitt og 631 spesialtilpassede ristsluk fra Ulefos Jernværk i rennene.

slotsplassen3

Prosjektet har hatt en svært kort tidsfrist da det skulle være ferdig innen oktober, men alt ble ferdig i tide og den 24. oktober var det høytidelig åpning i fantastisk
høstvær.Siden arbeidet omfattet både slottsplassen og slottsbakken,har vi levert ristslukene til to oppdragsgivere, Statsbygg og Oslo kommune. Ulefos Jernværk har samarbeidet med Jogra Steinindustri i Sarpsborg, for å tilpasse ristslukene godt til de pent formede granittrennene.

 

Ristene heter U200R og er levert med lås for at de skal holdes på plass.
Flere ønsker spesialtilpassede rister for å skape et pent estetisk uttrykk i gatebildet. Ulefos registrerer stor pågang av spesialtilpassede produkter om dagen og har
flere store prosjekter gående.

Tags: , ,