Ulefos LOD kjeftsluk

Ulefos Lod kjeftsluk er en effektiv løsning for håndtering av overvann, og bygger på ideen om overvann som en ressurs. Løsningen bidrar til effektiv og miljøvennlig disponering av overvann.

 

Ulefos Lod kjeftsluk er en effektiv løsning for håndtering av overvann, og bygger på ideen om at regnvannet kan være en ressurs. En effektiv og miljøvennlig løsning. Ved å lede vann fra veibanen ut i for eksempel regnbed hvor vannet fordrøyes, «returneres» vannet naturlig tilbake til naturen. Dette er en robust løsning som også har mulighet å avlaste til lukket sandfang, som kan være en fordel vinterstid med mye is og snø som tetter grøftene.

 

Egenskaper

  • Økt kapasitet til å ta imot overvann
  • Kjefteslukene er bygget inn i kantsteinen langs veien, på en måte som gjør den både drifts- og trafikksikker
  • Vannlederen er hengslet slik at vinkelen kan justeres etter årstid og
    behov (kan vinkles 35° ned)
  • Kan monteres med full gjennomstrømning til regnbed eller eller med avlastning til avløp/sandfangskum
  • 100% gjennvinnbar. Laget av kortreist skrapjern
  • Forskere ved Norges Vassdrag- og Energidirektorat mener at bruken av regnbed kan redusere flomfaren med opptil 50 prosent.
    Her har kjeftesluket en viktig funksjon

 

 

Ulefos LOD kjeftsluk håndterer også saltproblematikken. I perioder der salt og andre midler benyttes på veidekket, kan avlastning til sandfangkum ta av for partikler som er til skade for vegetasjon i regnbedet.

 

 

 

Vil du vite mer se produktsiden:https://ulefos.com/product/ulefos-kjeftsluk-lod-kantstensluk/

 

Samarbeide med Statens vegvesen om en helt ny LOD løsning

Vi må planlegge og forberede oss på en våtere framtid med hyppigere og kraftigere regnvær. Når Statens vegvesen skulle prosjektere innfartsveien Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen, tok de kontakt med Ulefos for å finne nye løsninger for overvannshåndtering. 

 

Sammen har vi utviklet Ulefos LOD kjeftsluk, som er spesialbygget for å ta imot større mengder vann enn normalt, og lede overvannet ned i regnbed på utsiden langs veien. En tilleggseffekt ved regnbed er et vakrere gatemiljø som bidrar til gode opplevelser for mennesker som ferdes langs veien.

Det ble innstallert 30 stk. Ulefos LOD kjeftsluk høsten 2018, og etter snart 2-års ”prøvetid” er Statens vegvesen godt fornøyd med resultatet. Etter få timer med kraftig regnvær dreneres vannet godt ut av grøfta, samtidig som vannet fortsatt står på overflaten til regnbedene. Deretter trekker vannet ned i jorda, som infiltrerer godt og gir gode vektskår for plantene. Det er første gang regnbed langs vei og gate er benyttet i så stor skala i Norge. Og der forholdene ligger til rette for det, kan dette være svaret på hvordan man unngår hyppige tilfeller av oversvømmelser i fremtiden.

 

Ulefos LOD kjeftsluk leder overvann ut i regnbed