Ledige stillinger

Salgs- og markedsdirektør

Strategi   –   Ledelse   –   Forretningsutvikling

 

Salgs- og markedsdirektør har ansvar for alle salgs- og markedsaktiviteter i Norge, og skal sikre at Ulefos vokser i tråd med overordnet strategi. Vedkommende vil være en sentral leder i arbeidet med å videreutvikle en tradisjonsrik norsk industribedrift. I ansvaret ligger en omsetning på ca 400 mill NOK, og lederansvar for en avdeling med 25 ansatte. Stillingen rapporterer til administrerende direktør og deltar i Ulefos-gruppens utvidede ledergruppe.

 

Viktige oppgaver og ansvar vil være:

 • Være en tydelig leder som setter klare mål for avdelingen og den enkelte
 • Utvikle og implementere markedsstrategi ihht kunder, partnere og produkter
 • Utvikle produktportefølje, herunder bidra til produktutvikling
  • Nye markeder for eksisterende produkter
  • Nye produkter for eksisterende markeder
  • Handelsprodukter sammen med øvrige land
 • Optimalisere inntekter og marginer
 • Forhandlinger av årskontrakter
 • Budsjett- og resultatansvar for egen avdeling
 • Sikre et tett og godt nordisk samarbeid innad i Ulefos-gruppen

 

Vi søker en dyktig salgsleder som kan vise til gode resultater over tid, og som har:

 • Høyere relevant utdanning
 • Erfaring fra salg av tekniske produkter/løsninger
 • Ledererfaring
 • Erfaring fra salg og forhandling av komplekse kontrakter
 • Analytisk legning og strategiske evner ihht å se muligheter
 • Solid erfaring med CRM system, gjerne implementering
 • Høy gjennomføringsevne og motiverende lederstil

Arbeidsted vil være Kongsberg.

 

For mer informasjon om stillingen, kontakt vår rådgiver i

HA Consulting Håkon Heskja på 90 50 50 12.

Søknad sendes snarest til info@haconsulting.no