Skip to main content
Ulefos > KUMdagene

Velkommen til KUMdagene

Banner for Kumdagene. Grafikk.

Du er invitert til KUMdagene og KataKUMbefest 26. og 27. oktober 2022, hvor vi ser nærmere på hvordan vi kan utvikle gode løsninger for fremtiden! Det blir to innholdsrike dager med befaring og foredrag om blågrønne løsninger, omvisning på fabrikken og annet faglig påfyll. 

Dine erfaringer er viktig kunnskap for oss, slik at vi sammen kan utvikle fremtidens løsninger for vei og gatemiljø.

Vi håper at du/dere vil delta!

Program

Dag 1, onsdag 26. oktober

Når & hva skjer


09.30

Oppmøte Skien ved Clarion Collection Hotel Bryggeparken for felles buss til Ulefos Jernværk.


10.00

Oppmøte på Øvre Verket (vis-a-vis Ulefos Jernværk) for de som ikke møter i Skien.

Velkommen, og informasjon om bakgrunn og planer for dagen.


10.30

• Presentasjon av Ulefos Jernværk
• Rundtur i produksjonen 
• Vi ser på støperiet og stopper ved forskjellige produktstasjoner
for idemyldring


12.30

Lunsj


13.15

• Dagens gategods sortiment
• Funksjoner og brukerveiledninger


14.00

Produktdiskusjon/workshop:
• Fremtidens løsninger 
• Viktig funksjoner å ivareta (tett, HMS/vekt, levetid, miljøaspektet)
• Diskusjon i plenum


15.30

Oppsummering


16.00

Avreise til Skien


18.30

KataKumbefest. Oktober=oktoberfest, og vi inviterer derfor til Ulefos oktoberfest i de gamle Katakombene i Skien. Her blir det mat med servering og gode historier. Vi møtes på hotellet og går samlet opp til Katakombene.


Dag 2, torsdag 27. oktober

Når & hva skjer


08.30

Befaring – Bypakke Grenland – prosjekt
Sverresgate Porsgrunn
(felles avreise fra hotellet)

Totalrenovering av Sverresgate i Porsgrunn. Prosjektet er gjennomført etappevis med oppstart i 2019 og ferdigstilt i 2021. Gateutformingen er universelt utformet og har hensyntatt god framkommelighet for gående og syklende, og har nyetablerte flomveier.

Sverresgate er utformet for å ta gjennomgangstrafikken slik at Storgata får minimal trafikk og blir en attraktiv gate for handel, bevertning og opphold.

Befaring med Torbjørn Krogstad, Virksomhetsleder Kommunalteknikk, Porsgrunn kommune.


11.30

Lunsj


12.30

Regnbedene i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate
– erfaring etter 3 år

Anlegg, drift og vedlikehold.
Ved oppgraderingen av Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen ble det valgt å benytte lokal overvannshåndtering ved hjelp av regnbed. Prosjektet ble gjennomført som et FoU-prosjekt og tok for seg bruk av regnbed, og flere temaer knyttet til dette.

En grå og trist gate har blitt til en grønn og vakker oase for menneskene som ferdes der. Bjørnstjerne Bjørnsonsgate ble tildelt DOGA-merket for design og arkitektur i 2020.

Landskapsarkitekt (PhD-student, Statens Vegvesen) og prosjektleder for FoU-prosjektet Kirstine Laukli,  forteller om erfaringene så langt.

Sted: Clarion Hotel bryggeparken


13.30

Oppsummering og avslutning


Om foredragsholderne

Torbjørn Krogstad

Virksomhetsleder Kommunalteknikk fra Porsgrunn kommune viser frem prosjektet Bypakke Grenland i Sverresgate, Porsgrunn.

Portrett av Torbjørn Krogstad, virksomhetsleder kommunalteknikk i Porsgrunn kommune. Foto.
Torbjørn Krogstad, Virksomhetsleder Kommunalteknikk i Porsgrunn kommune

Kirstine Laukli

Landskapsarkitekt og PhD-student fra Statens vegvesen, var prosjektleder for FoU-prosjektet i Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen, og vil dele sine erfaringer så langt.

Portrett av landskapsarkitekt Kirstine Laukli fra Statens vegvesen. Foto.
Kirstine Laukli, landskapsarkitekt i Statens vegvesen

Praktisk informasjon

Hotellovernatting betales av den enkelte deltaker. Vi har reservert rom på Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien.

Egenandel for gjester som er med på middag/KataKumbefest er NOK 500,-.

Meld deg på KUMdagene

    Jeg ønsker å delta på (MÅ hukes av - velg kun ett alternativ):

    Bindende påmelding etter 16. september 2022.

    Felter merket * må fylles ut.