Lyskasserister

Beskrivelse

Bruksområde: Avdekning av lyskasser samtidig som den åpne konstruksjonen sikrer at det kommer inn lys i kjelleren.

Tekniske data: Lyskasseristene er pressveiset, type SP, med bæreribber i full høyde i bæreretningen samt styre- og fylleribber i
variabel høyde, som går vinkelrett på bæreribbene.
De finnes i to utgaver:
Type 1: Påsveiset vinkelstål på 3 sider samt flatstål mot
muren. Denne typen plasseres så vinkelstålet hviler på
kanten av lyskassen.
Type 2: Alminnelig kantstål på 3 sider samt flattstål mot
mur. Type 2 plasseres i en 3-sidet ramme, som støpes
ned i betongen.
Dimensjon: De spesialproduseres etter mål, ta kontakt.
Maskestørrelser: Produseres normalt med
maskestørrelsene 20×30 og 20×60 mm. Ønskes en
annen maskestørrelse kan risten spesialproduseres.
Bæreribber: Lyskasserister produseres oftest med
bæreribber 20×2 mm SP eller bæreribbene tilpasses
ristens størrelse.
Kantstål: Kantstålet er som standard v-jern og flattstål.

Ved bestilling:

Ved bestilling av lyskasserister, vennligst oppgi følgende:Lyskasserist-tegn1
• Lysmål bredde
• Lysmål lengde
• Maskestørrelse
• Opp- eller nedadvent flattstål
• Type 1 eller Type 2
OBS! Det trekkes fra
10 mm på begge lysmål

Lyskasserist-tegn2

Kategori: