S-5210-1 32-FL Flottørventil for tilnærmet konstant nivå DN50 – DN600

Beskrivelse

Dorot 32-FL flottørventil består av en hovedventil som normalt er plassert utenfor bassenget. Fra ventilen går det et rør til flottørkontrollen inne i bassenget, der denne føler nivået. Flottørkontrollen kan også

monteres i en tank utvendig på bassenget, med et rør som overfører nivået i bassenget til tanken. Ventilen holder et tilnærmet konstant nivå. For enklest mulig lufting av kontrollkammeret anbefales horisontal

montering. Men ventilen kan monteres i alle stillinger, med strømningsretning som den innstøpte pilen indikerer. Hvis ventilen ikke monteres horisontalt så må det påses at flottør og flottør ventil monteres horisontalt.

Flottør og opplagring/flottør ventil må monteres horisontalt.

 

Kategori: