S-5215 32-PR Trykkreduksjonsventil DN50 – DN600

Beskrivelse

Dorot 32-PR trykkreduksjonsventil holder et konstant nedstrøms trykk, uavhengig av forbruket og om oppstrøms trykk varierer. Ventilen er hydraulisk styrt og trykket justeres med justeringsskruen på piloten.

Ved stort forbruk. f.eks. ved brann, vil ventilen om nødvendig gå i helt åpen stilling for å opprettholde trykket. For enklest mulig lufting av kontrollkammeret anbefales horisontal  montering. Men ventilen kan monteres i alle stillinger,
med strømningsretning som den innstøpte pilen indikerer.