S-5215-9 32-PR-CXAL Trykkreduksjonsventil for lave nedstøms trykk DN50 – DN600

Beskrivelse

Dorot 32-PR-CXAL reduserer et høyere oppstrøms trykk til et lavere trykk nedstrøms, uavhengig av forbruket og om oppstrøms trykk varierer. Trykket kan justeres så lavt som et par meter (0,2 bar). Ventilen er hydraulisk styrt og trykket justeres med justeringsskruen på piloten.

Ved stort forbruk. f.eks. ved brann, vil ventilen om nødvendig gå i helt åpen stilling for å opprettholde trykket. For enklest mulig lufting av kontrollkammeret anbefales horisontal montering. Men ventilen kan monteres i alle stillinger, med strømningsretning som den innstøpte pilen indikerer.

 

Kategori: