S-5216 32 PS Sikkerhetsventil/ Trykkopprettholdelse. DN50 – DN600

Beskrivelse

Dorot 32-PS sikkerhetsventil åpner ved et bestemt oppstrøms trykk. Den forblir åpen og holder trykket på innstilt verdi så lenge det høye trykket vedvarer. Når ventilen benyttes til trykkopprettholdelse, vil den strupe og om nødvendig stenge helt dersom oppstrøms trykk faller under innstilt minimumstrykk. Åpningstrykket justeres med justeringsskruen på piloten. Leveres også i vinkelutførelse. For enklest mulig lufting av kontrollkammeret anbefales horisontal montering. Men ventilen kan
monteres i alle stillinger, med strømnings-retning som den innstøpte pilen indikerer

 

Kategori: