S-6266 Tilbakeslagssikring BAMB/BAMB CD

Beskrivelse

S-6266 Type BABM – horisontal montering

S-6266-1 Type BABM-CD – vertikal montering

Anslutning: Unioner BSP

Bruksområde: Drikkevannssystemer. I henhold til NS EN1717 Væskeklasse 4 og beskyttelsesmodul BA

Konstruert for å beskytte drikkevannssystemer fora forurensede væsker som ikke representerer toksisk eller mikrobiologisk risiko for menneskers helse, som definert av helsemyndighetene