S-6402 Tilbakeslagsventil

Beskrivelse

Tilbakeslagssikring  type 402 B

• Bruksområde: Drikkevann og distribusjonsnett

• Godkjent for væskekategori 2 ihht NS-EN 1717 for differensialtrykk over 0,3 bar

• Kan monteres i valgfri posisjon

• Minimalt trykkfall

• Har optimalt styrt stengesystem

• God tetthet ved mottrykk

• Beskyttelsesmodul EA

• 2 stk. pluggede 1/2″ testuttak, en på hver side av kjeglen