BA 4761 TBS® Sikkerhets tilbakeslagsventil

Beskrivelse

BA 4760
Med flenser PN 10

Etter NS-EN1717 klasse 4

• Godkjent for væskekategori 4 ihht NS-EN 1717
• Tilbakestrømningssikringen BA er konstruert for å beskytte drikkevannssystemer fra forurensede væsker.Miljøblad nr.61 angir bruksområder.
• Tilbakeslagsventilen BA består av 3 soner: oppstrøms,midtre og nedstrøms kammer. Hvert kammer er utstyrtmed uttak for trykktesting.
• Ved tilbakeslag skjer vannutkast fra midtre kammer
• Monteres horisontalt
• Brukes som sikkerhetsenhet som spesifisert i NS-EN 1717