S-8063 Flensekryss med forankringsører og brannventilavstikker

Beskrivelse

 

Flensekryss med forankringsører forberedt for montasje i kum ( se datablad)

• Bruksområde: Vann, avløp og sjøvann

• Avrundede former sikrer god epoxybelegning

• Betydelig bedre bruddforlengelse enn gråjern

• God slagseighet

• Høy strekkfasthet

• Overflatebelegget (epoxy) har dokumentert lite groing og gode korrosjonsegenskaper og er GSK godkjenGSK godkjent epoxy

• GSK godkjent epoxy

Kategori: