S-8065 Flense T-rør med forankringsører og brannventilavstikker

Beskrivelse

• Bruksområde: Vann, avløp og sjøvann

• Avrundede former sikrer god epoxybelegning

• Betydelig bedre bruddforlengelse enn gråjern

• God slagseighet

• Høy strekkfasthet

• Overflatebelegget (epoxy) har dokumentert lite groing og gode korrosjonsegenskaper og er GSK godkjent

• GSK godkjent epoxy

 

Kategori: