Sluttprofiler

Beskrivelse

Sluttprofilene er avrundede profiler for den ytre siden av kanten. Bunnlengden på profilen med høyde 150 mm er for venstre profil, 12.5 cm og for høyre profil, 14.5 cm.

Ved profilhøyde på 300 mm, er det 20 cm (venstre) og 22 cm (høyre).