UFK-150 kantstensluk D400

Beskrivelse

Kantstensluk i seigjern tilpasset avvisende kantsten. Sluket kobles til sandfangkummen med rørledning av 150 mm betong eller 160 mm PVC. Innløpshøyden kan varieres ved å snu underdelen. Innløpsåpningen kan forsynes med «kviststopp.»

Kategori: