Ulefos farge til test

Beskrivelse

PRODUKTBESKRIVELSE

  • Vannoppløselig farge, utelukkende til bruk i avløps- og overvannsledninger, for testing av lekkasjer og påkoblinger. Blå, gul, grønn (fluoriserende) og rød farge. NB! Produktet skal ikke benyttes i andre sammenhenger
  • Luktfri, lettoppløselig.
  • Fire farger pakkes i bokser á 100 gram eller 200 gram
  • 100 gram gir farge til 7500 liter vann.

 

Fysisk og kjemisk sammensetning:

Sammensetning: 50% sodium chloride, 50% fargestoff. Trisodium 5 Hydroxy-L-(4- sulphopenyl)-4 – (4 sulphopenylaze). Pyrozole-3-carboxylate. Farge indeks nr. 19140. Conforming to the Statutory Instrument no. 1340, 1973 «Color Matter in Food» regulations, EEC No. E102
Helsemessige data: Toxicity(giftinnhold): Normal bruk av produktet representerer ingen helsefare. Hudirritasjon: Ingen, vask av med såpe. Øyeirritasjon: Ingen, skyll med vann. Søk lege.
Brannteknisk: Antennelsespunkt: Ikke tilgjengelig. Spesielle forhåndsregler: Ingen
Lagring/oppbevaring/transport: Ingen spesielle forhåndsregler. Søppel: Kan kastes på normal fyllplass

Ulefos farge til test
NRF nr. Spesifikasjoner Størrelse
9811561 Blå, gul, grønn, rød 4 x 100 g
9811562 Blå, gul, grønn, rød 4 x 200g
Kategorier: ,