Ulefos kjeftsluk LOD, kantstensluk

Beskrivelse

Ulefos kjeftsluk LOD for håndtering av lokalt overvann.

Sett består av 5 deler, overramme, underramme, vannbrett, lokk Ø250mm og lokk Ø315mm.

Ulefos kjeftsluk LOD kan monteres med full gjennomstrømning til regnbed eller med delvis gjennomstrømning der ønsket mengde av vannet går i avløp. Bruken bestemmes utfra hva som er mest hensiktsmessig i det aktuelle område.

 

Produkt detaljer

NRF 3302829
Vekt per enhet 137
Materialkvalitet Seigjern
Antall pr forpakning 1
Forpakningstype pall
Standard EN 124-2
Låsbarhet Nei
Åpningsverktoy Kumkrok
Belastningsklasse C250 (slukdel)
Gjennomstrømningsareal 271,5 cm2 inntak front, 271,5 cm2 utløp bak, 330 cm2 utløp til kum