Ulefos Maxi reduksjon

Beskrivelse

PRODUKTBESKRIVELSE

En sikker forbindelse ved vedlikehold eller montering av VA-anlegg.
Med disse produktene oppnås maksimale fordeler.
Grunnet kuplingens store spennvidde kan de benyttes til støpejern, seigjern, plast, sement-eternitt eller stålrør.
Kan ikke brukes på varmeanlegg.

I leveringsprogrammet inngår også gjengekuplinger, reduksjonskuplinger og blindplugger.

Dette gir:
Enklere og mer økonomisk lagerhold.
Enklere montering, skyves på røret uten demontering, som en løpemuffe.
Muligheter for +- 6˚ vinkelforskyvning.

MATERIALBESKRIVELSE

Tiltrekningsmoment: se datablad.
Arbeidstrykk: 16 bar
Korrosjonsbeskyttet: Rilsan
Pakningskvalitet: EPDM
(Andre kvaliteter på forespørsel)