UNUP-80 A – sentrisk hull

Beskrivelse

Lokk i seigjern med gummipakning og sentrisk hull med nylonpakning. Lokk for senterhull. UTL 30 bestilles spearat. Lokkene har tette spetthull. Passer i ramme UF-80/U-80L-9.