Ulefos Granulatfanger

Ulefos granulatfanger hindrer plastgranulat fra kunstgressbaner i nå ut i havet som mikroplast. Granulatfangerne plasseres i eksisterende kummer, og dekkes til med kumlokk eller kumrister.

Ulefos Granulatfanger for ettermontering i eksisterende kummer finnes i de fleste størrelser.
Granulatfangeren er produsert i rustfritt materiale.

Filtrering skjer via et finmasket filter (30my) som fanger partikler/granulater, samt andre fremmed elementer som kan havne i kummen.

Granulatfangeren kan enkelt tømmes ved hjelp av håndtaket som er montert i beholderen.

Ring med pakning sitter igjen i rammen ved tømming.

Produktet består av tre deler:

  • En “holder” med pakning, som festes i kummen ved hjelp av 4 stk øyebolter
  • Selve granulatbeholderen, som har et finmasket filter, og som enkelt løftes ut av kummen og tømmes, ved hjelp av et håndtak.

 

Granulatfangerne kan produseres til alle typer (Granulatfanger )

Bestilling
Vi kan levere granulatfangere til alle type kummer. For at du enkelt skal kunne identifisere og få riktig granulatfanger ved bestilling  er det viktig å ha riktig navn på kummen.
Vi kan enkelt hjelpe deg ved at du tar et bilde av kummen/rammen du ønsker å installere granulatfangeren i. Det er viktig at all tekst er lesbart eventuelt at du skriver
navnet på kummen/rammen.

For mer informasjon og spørsmål kontakt vår Bygg avdeling salgbygg@ulefos.com

 

 

 


Granulatfanger