Lokk

Vi har A-54et stort utvalg av luker og lokk til bygg- og industri – i stål, aluminium eller støpejern. Vi leverer gulv- eller veggmonterte lokk, som enkeltlokk eller med to eller flere i en felles ramme. Lokkene oppfyller ethvert krav av hensyn til styrke, tetthet og brukervennlighet. Om man ønsker at lokkene skal intregreres i miljøet der det skal monteres, leverer vi lokk med mulighet for istøp og legging av fliser eller annet belegg. Der hvor det kreves lokk med stor styrke, anbefales A-lokk fra Ulefos.
Dette er lokk som tåler belastninger opptil 900 kN. Kan også leveres som enkeltlokk eller flere i en felles ramme.

Bruk av lokk
Lokkene har mange bruksområder. Dersom de skal fylle spesielle ønsker, må dette angis ved bestilling.
Eksempler:

  • Om lokkene skal flise- eller hellegges, angi i så fall/tykkelse på heller.
  • Om det skal stilles spesielle tetthetskrav.
  • Om lokkene skal boltes til rammen.
  • Om lokkene skal være låst eller sikret fra over- eller underside.
  • Om lokkene skal tjene som nødutgang (enkel åpning).
  • Om lokkene skal åpnes ofte og derfor bør ha spesiell åpningsanordning, osv.

Vi tilbyr støtte i hele fasen fra planlegging til gjennomføring – spør oss!


Lokk