Rennestenssluk og kantstenssluk

Ulefos kjeftsluk LOD

Ulefos kjeftsluk LOD er en miljøvennlig og effektiv slukløsning for fremtiden. Spesielt i byer og tettbygde områder med mangel på naturlig flomveier kan perioder med store nedbørsmengder resultere i oversvømmelser. Her er Ulefos kjeftsluk LOD svært godt egnet med sine unike egenskaper.

Sluket kan monteres med full gjennomstrømning til regnbed eller med delvis gjennomstrømning der ønsket mengde av vannet går i avløp. Bruken bestemmes utfra hva som er mest hensiktsmessig i det aktuelle område. 

 

Ulefos kjeftsluk LOD:

  • Fører vann fra veibane gjennom kantstein og ut i siderabatt.
  • Består av 3 deler (overramme, underramme og vannbrett), i tillegg til 2 lokk.
  • Lokk i underramme er med på å regulere gjennomstrømningen i sluket.
  • Vannbrett kan vinkles 35 grader ned før den treffer underpart.

 

NRF nr: 3302829

 

Se folderen for mer informasjon:

 

Eller produktsiden :https://ulefos.com/product/ulefos-kjeftsluk-lod-kantstensluk/

 


Rennestenssluk

Kantstenssluk