Flenserørdeler

• Bruksområde: Vann, avløp og sjøvann
• Avrundede former sikrer god epoxybelegning
• Betydelig bedre bruddforlengelse enn gråjern
• God slagseighet
• Høy strekkfasthet
• Merk: Det er forskjell på byggelengder på enkelte rørdeler i duktilt støpejern kontra rørdeler i gråjern. Se tabeller

Vi kan også tilby flensekryss og flense T-rør med forankringsører se produkt S-8063 Flensekryss og S-8065 Flense T-rør

FDV dokumentasjon rørdeler

Datablad Flenserordeler

12-02_Flenserordeler med forankring


Flenserørdeler