Flenserørdeler

• Bruksområde: Vann, avløp
• Avrundede former sikrer god epoxybelegning
• Betydelig bedre bruddforlengelse enn gråjern
• God slagseighet
• Høy strekkfasthet

Vi kan også tilby flensekryss og flense T-rør med forankringsører se Flenserørdeler med forankring

Flenserørdeler datablad og teknisk informasjon

Flenserordeler med forankring

FDV_Driftsinnstruks rørdeler_NO


Flenserørdeler