Heinco Flex mufferørdeler for PVC og duktile rør

Heinco Flex mufferørdeler for PVC og duktile rør!Avvinkling:
Maks 11,5o i ett plan vertikalt eller
horisontalt (eksempelvis skal stoppeknaster stå
vertikalt ved horisontal avvinkling).

Trinnløs avvinkling 5-51o og 44-90o ved hjelp  av to bend

Overflatebelegget (epoxy) har dokumentert lite groing og gode korrosjonsegenskaper og er GSK godkjent

Datablad:Heinco Flex mufferordeler

FDV dokumentasjon-driftsinnstruks rørdeler


Heinco Flex mufferørdeler