Rammer og lokk for 800 mm betong

Viser det ene resultatet