Samarbeidspartnere

VARDAK

AutoCad/VARDAK med 2-skjermsløsning. Tegning og Esco produktmeny på venstre side. Brukeren kan samtidig gjøre oppslag av datablad (teknisk prospekt) inne fra VARDAK-programmet på høyre side.

AutoCad/VARDAK med 2-skjermsløsning. Tegning og Esco produktmeny på venstre side. Brukeren kan samtidig gjøre oppslag av datablad (teknisk prospekt) inne fra VARDAK-programmet på høyre side.

Focus VARDAK er en AutoCAD®-applikasjon som anvendes til målriktig detaljprosjektering av vann- og avløpsløsninger med spesifikke kum- og rørarrangementer.

Focus VARDAK inneholder et omfattende kommunalteknisk produktbibliotek med mer enn 10.000 produkttegninger fra de ledende produsentene. Hele 2D og 3D biblioteket
som dere kjenner fra tidligere VARDAK-versjoner er med videre. Produkter fra nye leverandører blir lagt inn fortløpende. I tillegg er en rekke av komponentene parametriske
slik at programmet genererer et utall av varianter som er tilgjengelig fra produsentene. Biblioteket inneholder både 2D-og 3D-komponenter.

www.vardak.no

Novapoint VA Produktbibliotek

NovapointDCM er et profesjonelt konstruksjonsverktøy for konstruksjon av infrastruktur. Programvareløsningen inneholder 25+ Novapoint-applikasjoner for prosjektering av veg, jernbane, sjø- og luftfartsanlegg.

Novapoint VA Produktbibliotek er et kjapt og enkelt 3D-verktøy med ca. 5500 produkter. Med hjelp av produktbiblioteket kan du tegne 3D-kumskisser, fremstille skissene visuelt, samt spare tid på å snitte 3D-tegninger for å få tradisjonelle 2D-tegninger.

Hele Kongsberg Esco Aquosus-serie er lagt inn i produktbiblioteket. I den forbindelse har det også blitt laget en egen stykkliste som kan brukes ved bestilling av deler til Aquosus fra Esco. WAGA-serien som føres av Esco samt brannventiler ligger også inne i produktbiblioteket.

www.vianovasystems.no