Skip to main content
Ulefos > Arrangementer og webinarer > KUMdagene 2024

KUMdagene 2024

Du er invitert til KUMdagene 23. og 24. oktober 2024. For tredje år på rad setter vi søkelys på dagsaktuelle problemstillinger og har satt sammen et praktisk og faglig innholdsrikt program. Bli med og del dine erfaringer med oss, slik at vi sammen kan utvikle fremtidens løsninger for vann & avløp og vei & gatemiljø.

Når
23. oktober 09:30 til 24. oktober 13:00

Hvor
Dag 1, oppmøte: Ulefoss samfunnshus

Dag 2: Thon Hotel Høyers, Skien

Arrangør
Ulefos AS

Innhold på denne siden:

Hva kan du forvente?

  • To spennende dager med ny kunnskap om løsninger, funksjonalitet og muligheter innen vei og gatemiljø, vanninfrastruktur og bygg og anlegg.
  • Du får praktisk teste ut flere løsninger og produkter.
  • Gode faglige diskusjoner og kunnskapsutveksling for å løse hverdagens problematikk og utfordringer – for både deg som prosjekterer, jobber i drift, har ansvaret for vann og avløp og entreprenører som er utførende ledd.
  • Panediskusjoner med dagsaktuelle tema.
  • Besøke Norges eldste industristed og få en historisk rundtur i en av de eldste gjenlevende industribedriftene i Europa, siden 1657.

Program

Onsdag 23. oktober

Sted: Ulefoss, oppmøte Ulefoss samfunnshus


09:30-10:00 Registrering


10:00-10:30 Velkommen og intro på Ulefoss samfunnshus


10:30-11:00 Den digitale kummen

Mer info kommer.

ved Basal og Ulefos.


11:00-11:15 Pause


11:15-11:45 Parallellsesjon 1

Jobber du mest med vann & avløp, eller vei & gatemiljø? Delta på sesjonen som du er mest interessert i. Du velger sesjon når du bestiller billett.

01a

Vann &
Avløp

Brannhydrant vs. brannventil i kum
– når bør du velge hva?

Kristian Drolsum,
produktsjef VA Ulefos

Kumlokk langs fortau. Foto.

01b

vei &
gatemiljø

Kumlokk langs fortau. Foto.

Lede og håndtere overvann
fra prosjektering, tips og råd til caser og inspirasjon

Line Brekke-Rasmussen, produktsjef gategods Ulefos og Anders Gustavsson distriktsansvarlig Ulefos

11:45-12:15 Parallellsesjon 2

02a

Vann &
Avløp

Tema kommer.

Kumlokk langs fortau. Foto.

02b

vei &
gatemiljø

Drift, vedlikehold og montering av gategodsprodukter.

Christian Bringsli,
distriktsansvarlig


12:15-13:00 Lunsj


13:00-14:15 Rundtur i fabrikken for mer innsikt om hvordan vi produserer


14:15-14:30 Pause


14:30-16:30 Praktisk demo

01. Produkter og løsninger til vei og gatemiljø

Fra bestilling til montering, vi gir deg gode råd på veien. Du får vite mer om våre unike løsninger og teste ut funksjonalitetene i praksis. 

02. Få tips til valg og prosjektering av dreneringsrenner. Hva bør du tenke på når du skal legge dreneringsrenner i et område, og hva skal til for en holdbar og solid løsning om varer. 

Vi gir deg en kort innføring i hvor enkelt det er å montere drensrennene. 

03. Løsninger for oppsamling av miljøavfall og granulat.

Du får vite mer om effektive løsninger for oppsamling av miljøavfall, hvordan løsningene bidrar til å skåne miljøet og hvor enkelt det er å installere.

04. Generelt om metoder for lekkasjesøk; sonemåling og aktivt lekkasjesøk.

Aktivt lekkasjesøk.

Få praktiske råd og innsikt i hvordan det kan monitoreres i praksis.

Sonemåling.

Hvordan få oversikt over tilstanden på vannledingsnettet med vannstav, terminal og antenneløsning? Vi ser nærmere på mulighetene som finnes og hvordan gå frem.

05. Hvordan velge riktig rørtype til ditt prosjekt?

Hva må man tenke på ved valg av rør. Hvilke type rør brukes når? Hva tilbyr vi, hvordan kan vi bidra under prosjektering og hva er bærekraftige rør?

06. Robuste ventiler, utviklet for nordiske behov og forhold

Vi gir deg en introduksjon til vår norskproduserte ventilserie Ulefos Esco Flex. Du får teste ventilens ekstremt lave åpnings- og lukkemoment med teknologien glidebrikker i POM, vite mer om hvorfor nok og solide løftepunkt er viktig og mye mer.

07. Hvordan ta i bruk smarte kontrollventiler?

Ventilen kan benyttes til mange forskjellige oppgaver, ved å bruke forskjellige pilotsystemer. Flere funksjoner kan også kombineres på en og samme ventil. Eksempler på funksjoner: Trykkreduksjon, trykkavlastning, trykkopprettholdelse, nivåkontroll, mengdekontroll eller rørbrudd. Kristian forteller om mulighetene og viser frem grensesnittet på app, og hvor enkelt det er å bruke.

08. Brannsikkerhet og tilgang på nok brannvann.

Har kommunene alltid nok trykk i ledningsnettet til å utnytte kapasiteten til ventilene? Hvordan fungerer Ulefos brannhydrant kontra brannventil. Hva skal du velge når? 


16:30-17:00 Oppsummering


17:00 Avreise til Skien


19:00 Middag med underholdning og sosialt på Thon Hotel Høyer

Thon Hotel Høyer, utsikt fra balkong.

Torsdag 24. oktober

Sted: Skien, Thon Hotel Høyer

Dagens konferansier og debattleder: Per Skøien

Portrett av konferansier og debattleder, Per Skøien. Foto.
Per Skøien

08:30-09:00 Bypakke Grenland, fase 2

Kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan samarbeider med fylkeskommunen og Staten om Bypakke Grenland. Et spleiselag har i over 10 år gitt midler til investering i infrastruktur og byutvikling. Nå står vi foran en Bypakke fase 2 som kan være med å bidra til at byene våre kan utvikles videre og bli enda mer attraktive.

Mette Gundersen, leder by- og stedsutvikling, Skien kommune

Mette Gundersen

09:00-09:30 Programpost kommer


09:30-09:45 Pause


09:45-10:15 Digitalisering av vann og avløpssektoren, hva vinner vi på det?

Vannsektoren står ovenfor et stort digitalt skifte. Ledningsnettene som ble bygget ut i løpet av de siste 150 årene må følge samfunnets trend og bli digitale. Dette inkluderer bruk av sensorer, IoT, big data, maskinlæring, kunstig intelligens etc. Hva er barrierene for norsk vannsektor, hva er utfordringene og hva er de store fordelene ved å digitalisere vannsektoren?  

Ved Stian Bruaset, SINTEF

Stian Bruaset

10:15-10:45 Case: Mindemyren, Bybanen Bergen.

Wikholm har stått for arbeidet med overvannshåndtering og utbygging i store deler av prosjektet. Nå står de for driften av anlegget.

Stein Wikholm er utdannet anleggsgartnermester og har jobbet med temaet sirkulær disponering av regnvann siden 2015. 
Han har studert Sirkulær disponering av regnvann på Norges grønne fagskole VEA, og avslutter i juni ett kortere studie om håndtering av overvann med naturbaserte løsninger på NMBU.
Med de nye kravene i plan og bygningsloven som sier at regnvann skal håndteres på egen eiendom, er det ikke nok lenger å lede vannet bort i kummer og rør. Hans hovedfokus er at regnvann har en verdi og at det kan bygges løsninger som løser regnvannet på egen eiendom.

Ved Stein Wikholm, Anleggsgartnermester Wikholm AS.


10.45-11:15 Pause


VA-PRATEN

Fagprat med panel om vann, vei og gatemiljø.

11:00-11:10

Nytenkende ideer og klimasmarte løsninger kreves for å forme morgendagens klimapositive bymiljø. Men hvordan?

Paneldeltakere: Mette Gundersen, Stein Wikholm, deltaker annonseres

11:10-11:20

Hva skjer om kommunene står igjen på perrongen, og ikke setter av ressurser til digital satsning?

Paneldeltakere: Stian Bruaset, Robin Halvorsen, deltaker annonseres

11:20-11:30

Overvannstema kommer

Paneldeltakere: deltakere annonseres


11.30-12:00 Avslutning og oppsummering


12:00-13:00 Lunsj og vel hjem


Hvem passer arrangementet for?

KUMdagene passer for ansatte som jobber i vann- og avløpsseksjonen i kommunen, konsulenter i VA-prosjekter eller entreprenører som er utførende ledd.

Praktisk informasjon

Middag

Det blir servert 3-retters middag for de som kjøper billett med middag. Vi tar hensyn til matpreferanser og allergier. Dette registrerer du når du kjøper billett.

Bekledning: Uformelt

Transport

Vi er behjelpelige med transport dersom du ikke kommer med bil selv. Kryss av i påmeldingsskjemaet dersom du trenger transport.

Spørsmål om arrangement, deltagelse og program kan sendes til marked@ulefos.com.

Kjøp billett til KUMdagene

Programposter annonseres fortløpende, og endringer av annonserte poster kan forekomme.

Alle billettyper faktureres kunde direkte fra Ulefos AS. Påmelding er bindende.

Har du spørsmål angående registrering og kjøp av billett? Send mail til marked@ulefos.com.